מיתה היא גורנישט

כשנפטרה אשתו של רבי אברהם מסוֹכַטשוֹב נזכר בעלה בדברי אביה, רבי מנחם מנדל מקוֹצק, וציטט אותם באוזני מנחמיו:
"המוות הוא שום כלום, אדם עובר מחדר אחד לחדר אחר, והוא בוחר לעצמו את החדר היפה יותר."