מידות של ייחוס

בתו של רבי צבי-הירש מרימַנוֹב התארסה לנכדו של רבי ישראל מרוז'ין. בשעה שנערך אירוע שידוך לאחד מצאצאיו נוהג היה ר' ישראל להזכיר את אבותיו הקדושים ואת ייחוסו הנכבד. גם באירוע אירוסין זה מנה ר' ישראל את ייחוס אבותיו: "ובכן, אבי הוא רבי שלום-שכנא מִפְּרוֹהוֹבִיטְש, סבי הוא רבי אברהם 'המלאך', אבי-סבי הוא המגיד ממֶזריטש, אבי-סבתי הוא רבי נחום מטשֶרנוֹבּיל," וכך המשיך ומנה את שמות אבותיו הגדולים. כשסיים אמר: "ועכשיו, ספר אתה על ייחוס אבותיך."
ענה לו ר' צבי-הירש: "אפרט גם אני את ייחוס אבותיי. אבי היה חייט פשוט, והוא לימדני דבר אחד – בגדים ישנים צריך לתקן, ובגדים חדשים יש להיזהר בהם, שלא יתקלקלו."
כששמע זאת הרבי מרוז'ין אמר: "גֶּענוּג, גֶּענוּג," כלומר: מספיק, הרי זה די והותר בשביל השידוך שעשינו כאן.