מה בין אלו לאלו

סיפר רבי יצחק מנשכיז:
פעם אחת לנתי בביתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, סבה של אשתי.
באמצע הלילה ראיתי כי ר' לוי יצחק קם והעיר את משרתו. לקח בקבוק יי"ש (יין שיכר) והלך אל אחת האכסניות שבעיר.
הצטרפתי אליהם וראיתי שהרבי הלך והעיר יהודי אחד שהתאכסן שם, אמר לו: "קום ושתה מעט 'משקה'." רצה היהודי לשתות מן המשקה, אך נזכר כי יש לנטול ידיים לאחר היקיצה, ובלי מים לנטילת ידיים לא יוכל לברך על היי"ש. לפיכך נמנע ולא רצה לשתות.
אז הלך הרבי אל אדם אחר, גוי, העיר אותו משנתו והגיש לו את הבקבוק. מיד נתן האיש את הבקבוק אל פיו ושתה.
חזר ר' לוי יצחק אל ביתו בשמחה, ואמר מתוך התלהבות: "ריבונו של עולם, ראה מה בין אלו לאלו."