לתקן_את_העולם

רבי חיים מצאנז נהג לומר:
אדם צעיר הייתי ולבי בער באהבת השם יתברך. אז חשבתי שאתקן את כל בני האדם בעולם ואחזירם למוטב, שיעבדו את השם.
כאשר ראיתי שלא עלה הדבר בידי חשבתי – לפחות אתקן את בני עירי.
לאחר שטרחתי בכך וראיתי שגם זה אי אפשר, חשבתי – לפחות אתקן את בני ביתי, שיהיו עובדי השם באמת.
שבתי והתבוננתי בדבר ואמרתי – לפחות אטרח לתקן את עצמי, שאהיה עובד את השם.
טרחתי בכך הרבה וראיתי שגם דבר זה אינו עולה בידי.