לשכנע את היצר הרע

רבי יצחק מדְרוֹהוֹביץ' היה נוהג לומר:
"כשאני רוצה לנסוע ולעבור בין קהילות ישראל כדי לעוררם למעשים טובים, מיד בא היצר הרע ואומר לי: 'יצחק, למה לך להיטלטל בדרכים ולמנוע מעצמך לימוד תורה בנחת בבית?'
ואני עונה לו: 'והרי ייתנו לי שכר על דבריי בפני הקהל, ולשם כך אני נוסע.'
אז הוא נאלץ לענות לי: 'אם אתה נוסע בעבור שכר, סע לשלום.'
וכשאני מגיע ליעדי אני משליך הצדה את הרצון לקבל שכר ונזכר בסיבה העיקרית לנסיעתי. כי מי שרוצה לעשות מצווה גדולה חייב לערב את היצר, אחרת היצר יילחם בו, ולא יניח לו לעשות את המצווה הגדולה."