לראות מרחוק

אמר רבי יצחק מווּרקִי: "לפני שהשליכו בני יעקב את יוסף אחיהם לבור, הם הביטו עליו 'מרחוק'. וכך כתוב: 'וַיִּרְאוּ אֹתוֹ מֵרָחֹק… וַיִּתְנַכְּלוּ אֹתוֹ לַהֲמִיתוֹ.' (בראשית לז, יח)
הלוא כך הדבר בין הבריות – אם בני אדם שיש שנאה ביניהם היו מתקרבים ומדברים ביניהם, עד מהרה היו רואים כי שנאתם שנאת חינם היא, והיו שבים ונעשים אוהבים. אחד היה שואל את חברו מה ראה לעשות לו כך וכך, ויכול היה גם לשמוע את ההסבר שייתן חברו למעשיו.
אך כאשר רואים אנשים זה את זה 'מרחוק' – בלי דיבור ובלי בירור, תתגבר השנאה ויבואו לידי סכנה."