לזרוק מקטרת לכבוד שבת

נושאים:

לרבי יצחק מאיר אלתֶּר מגוּר, מחבר הספר "חידושי הרי"ם", היה מנהג. בכל יום שישי לפני כניסת השבת היה מדליק את מקטרתו, מעשן בה מעט ואז משליך אותה לארץ.
אנשים רבים שאלו אותו לפשר מעשיו והוא ענה להם כך: "לכולם יש מעשה שמסמל את ייחודה של השבת עוד לפני כניסתה: סוחרים סוגרים את חנויותיהם מבעוד יום, בעלי מלאכה מניחים את כלי מלאכתם במקום, בעלי העגלות סוגרים את הבהמות במכלאות, ומה אעשה אני כדי להבדיל בין השבת ליום חול? אעשן ואזרוק את המקטרת לארץ כדי לומר: עכשיו שבת."