להרים את השַׁחַת

פעם אחת טייל היהודי הקדוש ז"ל עם תלמידיו בשדה, ופגשו בגוי אחד שעגלת השַׁחַת שלו התהפכה. צעק הגוי אל היהודי הקדוש ותלמידיו שיעזרו לו להעמיד את העגלה ולטעון עליה את השַׁחַת. הלכו לעזור לו לטעון את השַׁחַת, אך קשה היה להם הדבר, ולא היה בכוחם לעזור לו. קָצַף עליהם הגוי ואמר להם בלשון פולנית: "מֶאזֶייש, אלֵיי נֵכצֵ'ש!", כלומר, שיכולים הם להרים את השחת אבל אינם רוצים. כששמע זאת היהודי הקדוש, אמר לתלמידיו: "שומעים אתם מה הוא אומר? הוא אומר שיכולים אנו לרומם אפילו את האות ה-ה"א שבאותיות השם הקדוש (שהרי ביידיש השחת נקראת "הֵיי"), אלא שאיננו רוצים מספיק."