לדחוף צדיק מתחת לספסל

פעם אחת ביקר רבי שנֵיאוֹר זַלמן מלַאדי בביתו של רב מרבני המתנגדים. סיפר הרב לר' שניאור זלמן כי נמצא בביתו ספר אחד הנקרא "נועם אלימלך", שחיבר רבם של חסידים, רבי אלימלך מליזַ'נְסק, מתלמידי המגיד ממֶזריטְש.
עוד סיפר הרב כי ספר זה מונח אצלו מתחת לספסל, וביקש מר' שניאור זלמן שיתאר לפניו את מחבר הספר.
השיב לו ר' שניאור זלמן: "אתאר לך את המחבר. כה צנוע ועניו הוא, עד שאפילו היית שם אותו עצמו מתחת לספסל, היה שותק ולא אומר דבר."