לדבר ברוח הקודש

פעם אחת ביקר הרב הקדוש רבי לוי יצחק מבַּרדיטשוֹב את החוזה מלובלין. שאל הר' מברדיטשוב את החוזה: "שמענו שאתה אומר דברים ברוח הקודש. האם ראית זאת אצלנו?!"
ענה החוזה: "אם תאמר לי שלא לדבר עוד דברים ברוח הקודש, אחדל מכך".
השיב ר' לוי יצחק: "רשאי אתה".
אחר כך שאל ר' יוסף, בנו של החוזה, את אביו: "מדוע ענית כך לרבי מברדיטשוב? הלא זה כמה שנים שרוח הקודש שורה על פיך. האם היית פוסק מלדבר ברוח הקודש אם היה הרבי מברדיטשוב אוסר זאת עליך?". השיבו אביו: "הלא ידעתי ברוח הקודש שיסכים ר' לוי יצחק שאמשיך לדבר ברוח הקודש".