לב טוב

סיפר ר' יחיאל משה גרינוולד: שמעתי מסבי זצ"ל, כי כשהיה סבי עוד ילד ביקר פעם אצל רבו החוזה מלובלין, והתיישב אל השולחן לצדו של הרבי. ביקש הרבי מאחד מן הנוכחים שהיה רב ותלמיד חכם, לבאר ולדרוש בספר הזוהר.
בעוד הרב דורש את דרשתו הטה החוזה מלובלין את גופו אל סבי ולחש לו: "אתה שומע איך הרב הזה מדבר סודות גדולים"? – "כן", ענה סבי.
הטה החוזה שוב את פניו אל סבי ולחש: "לב טוב מכריע את כל זה".