לא בשביל זה נבראת

הרב מרדכי זאב, רבה של העיר לבוב שמע את הסיפורים על מעמדו הנכבד של רבי אלימלך מלִיזַ'נְסְק וכתב לו מכתב:
"כבוד הרב, שמעתי שאתה מתפאר שאתה זוכה לגילוי אליהו הנביא, האם תוכל ללמד אותי איך להגיע בעצמי לרמה הזאת?"
ענה לו ר' אלימלך:
"אני לא אמרתי מעולם שיש לי גילוי אליהו, אבל עכשיו כשכבודו שואל אותי, אני יכול להגיד שגם הקטן שבקטני תלמידי יש לו גילוי אליהו, אבל כבודו לא נברא לדברים כאלה אלא רק לתורת הנגלה, ימשיך נא ללכת בדרכו זו גם להבא, ואין לו עסק בנסתרות.