לא יחזרו בתשובה

רבי אברהם מסדיגוּרא היה אומר: מפורסמת האמרה שאומרים בשם הסבא משפּוֹלה בעניין ביאת המשיח: "משיח, מדוע אתה לא בא? נשבע אני בִּזְקָנִי שהיהודים לא יעשו תשובה!"
ואני אומר, שבוודאי יעשה עם ישראל תשובה! איני חולק חס וחלילה על הסבא משפולה. אלא שאני סבור שקודם תבוא הגאולה, ואחריה יעשו ישראל תשובה.
ודבר זה ראוי וצודק. שהרי ב"ברית בין הבתרים" אמר ה' לאברהם: "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" (בראשית טו, יג). כלומר, גזֵרת השעבוד למצרים נקבעה עוד לפני שחטאו ישראל. ולכן, ראוי שבשעת הגאולה יקרה ההפך – שקודם תבוא הגאולה ורק אחר כך יחזרו בני ישראל בתשובה.