כסף להקיא

כאשר שהה רבי מנחם מנדל מקוצק בחצרו של רבי שמחה בונים מפשיסחא היה חי בדוחק גדול. מתהלך היה בבגדים קרועים ובלויים, אך מעולם לא ביקש מתנה או נדבה משום אדם. פעם אחת בא אליו רבי פייבל מגריצא וסיפר לו כי הגבירה העשירה תָּמַריל מוורשה תבקר באותו יום בפשיסחא. כדאי שילך לפגוש אותה, כי היא תומכת בחסידים ובוודאי תיתן לו את כל מחסורו.
כששמע זאת ר' מנחם מנדל שאג בקול גדול: "כסף? פוי!"
לימים סיפר ר' פייבל כי גערתו של הר' מקוצק גרמה לו למאוס בממון, עד כדי כך שכמה שבועות לאחר מכן, בכל פעם ששמע את המילה "כסף" היה נמלא גועל ומקיא. חודשים חלפו עד שלאט לאט ובמאמץ רב יכול היה ר' פייבל להסתכל על כסף.