כבודו של הדג

דייג אחד היה לו חלק בנהר ובו דגים. פעם אחת העלה דג אחד מן הנהר. לאחר שחתך את זנבו של הדג התחרט הדייג והשליכו אל הנהר.
כעבור כמה חודשים פרס הדייג את הרשת ולא העלה בחכתו אפילו דג אחד. שוב ושוב ניסה הדייג אך לא עלה בידו כלום. מיד קם ונסע אל הרב הקדוש, רבי יהודה צבי מסטְרֶטין.
שאל אותו ר' יהודה צבי: "האם עשית איזה מעשה בנהר?" אך הדייג שכח את מה שאירע לו, וענה כי לא עשה דבר. שוב שאל הרבי את אותה השאלה, עד שהדייג נזכר וסיפר מה שעשה עם הדג, שקצץ את זנבו והחזירו אל הנהר.
אמר לו ר' יהודה צבי: "דע לך, כי כיוון שחתכת את זנבו גרמת לו בושה גדולה, ועל כן הסית את הדגים שיתחבאו מפניך. כעת לך ופרוס את הרשת במקום אחר שאומר לך, כי שם הם נחבאים."
אז אמר ר' יהודה צבי: "מכאן עלינו ללמוד כמה גדול כבוד הבריות."