ישר אל הפופיק

פעם אחת ביקר חסיד חב"ד אצל ר' מנחם מנדל מקוצק. שאל אותו הרבי מהן הכוונות שהוא מכוון בשעה שהוא קורא קריאת שמע ומתפלל תפילת עמידה, וענה לו החסיד מה שענה. צעק עליו ר' מנחם מנדל בקול גדול: "אוּן וווּ איז דער פּוּפּיק?!" – ומה עם הפּוּפּיק?!
ומספרים, שכך היו עונים חסידי קוצק למתנגדיהם בשעת ויכוח, שהיו אומרים: "הרבי שלכם אומר דרשות נשגבות שמגיעות עד השמים, אבל התורה שהרבי שלנו מקוצק אומר נכנסת ישר אל הפּוּפּיק".