יפה זה לא אותנטי

אחרי מותו של החוזה מלובלין רצה תלמידו, רבי שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה, לקנות את התפילין שלו.
המוכר שרצה לקבל עליהן מחיר גבוה, שיפץ, צבע וייפה אותן ככל יכולתו. אולם כשהביא אותן למכירה לרבי שמחה בונים, הוא סירב לקנותן ואמר לו: "רציתי לקנות אותן כפי שהן. התפילין המיופות האלה כבר אינן התפילין של החוזה."