יודע לאכול

פעם אחת ערך החוזה מלובלין את שולחן ה"טיש", כמקובל. באותו היום לא היו במקום אלא מעט חסידים. לפתע אמר הרבי בגערה: "מדוע אתם דוחפים ונדחקים אליי?" תמהו החסידים על דבריו ושאלו: "אל מי תדבר? הרי אנחנו אנשים מעטים, ואיננו נדחקים אליך."
ענה להם החוזה ואמר: "אבי זכרונו לברכה הגיע לגן העדן והושיבו אותו בהיכל הצדיקים. שאלו אותו הצדיקים: 'מי אתה, ובמה זכית לשבת בינינו?'
ענה להם אבי: 'אדם פשוט אני, אבל יש לי בן שיודע לאכול היטב ובזכותו הגעתי למקומי בגן העדן.' לכן באו כל הצדיקים ונדחקו אליי לראות איך אני מתנהג באכילתי, ובהם גערתי שלא יידחקו אליי."