טעם השבת

האחים הקדושים, רבי שְמֶלקֶה מניקֶלשבּוּרג ואחיו רבי פנחס, רצו לטעום את טעם השבת באמת. לשם כך נסעו ובאו אל רבי פנחס מקוריץ, כדי ללמוד ממנו דבר זה.
בערב שבת קודש הגיעו אל קוריץ, ומצאו את ר' פנחס עומד ומבשל דגים לכבוד שבת. מיד פתח ואמר להם את הפסוק: "כִּי־כֹה אָמַר ה' לַסָּרִיסִים אֲשֶׁר יִשְׁמְרוּ אֶת־שַׁבְּתוֹתַי" (ישעיהו נו, ד). ופירש: "מפני מה נאמר שהסריסים שומרים את השבת? אלא שהסריסים שבפסוק הם מי שאינם מצליחים לטעום את טעם השבת וחושבים בטעות כי 'סורסו' ואינם יכולים עוד להרגיש דבר. ובכל זאת מובטח להם כי אם ישמרו את השבת כראוי, עוד יזכו ויטעמו את טעמה."