חם במזי'בוז'

פעם אחת בחורף בא רבי נחום מצ'רנוביל אל העיר מז'יבוז', לפקוד את קברו של הבעל שם טוב. הקור היה עז ולרגליו של ר' נחום לא היו אלא אנפילאות, נעלי בד דקות.
אף על פי כן, שהה שם ר' נחום כשעתיים.
שאלו אותו אנשיו: "כיצד יכולת לסבול קור שכזה?"
ענה להם ר' נחום: "הבעל שם טוב הקדוש משך לכאן אוויר של ארץ ישראל, ובארץ ישראל האוויר חם."