התפלל בעצמך

איש אחד ביקש את עזרתו של הרבי מקוֹצְק בשל מצבו הכספי הקשה.
אמר לו הרבי: "התפלל להשם שישלח לך פרנסה."
השיב לו האיש: "רבי, איני יודע כיצד להתפלל."
"אם כך," אמר הרבי מקוצק, "יש לך בעיה גדולה אף יותר. עליך להתחיל לדאוג תחילה לצרה זו – שאינך יודע להתפלל."