השחיטה של המלאך מיכאל

בעיר לבוב היה שוחט אחד, צדיק וחסיד גדול. המתנגדים לחסידות שנאו את האיש, כי הלך בדרכי החסידים. באו המתנגדים אל רבי יעקב משולם אורנשטיין, רבה הנודע של העיר, והוציאו את דיבתו של השוחט, שהוא מאכיל את הציבור בבשר טרפה, שלא נשחט ונבדק כראוי.
אמר הרב כי ילך לראות כיצד בודק האיש את הבשר שנשחט, ויראה אם אמת הדבר.
באותה העת היה גם רבי לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב בעיר לבוב. לקח הרב אורנשטיין את ר' לוי יצחק עמו, ושניהם הלכו אל בית המטבחיים.
שחט השוחט לעיניהם בהמה אחת. מיד אמר ר' לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב: "שוחט ראוי הוא. ראיתי כעת כיצד המלאך מיכאל מסייע לו בשחיטתו."
כששמע זאת הרב אורנשטיין, אמר: "אם כך, שחיטתו פסולה, הלוא מלאך אינו כשר להיות שוחט."
ענה ר' לוי יצחק: "יודעים אנו כי בימות המשיח ישחט הקדוש ברוך הוא את שור הבר ויכין ממנו סעודה לצדיקים. אם המלאך אינו כשר לשחיטה, ודאי גם הקדוש ברוך הוא כך. מי שחושש לאכול משחיטתו של אדם זה, לא יסמוך גם על מה שישחט עבורו הקדוש ברוך הוא."