הקול המסתורי ביער

פעם אחת נסע רבי בונים מפְּשיסחָה עם תלמידיו לטיול. והנה נפלה תרדמה על כל היושבים בעגלה. כשהקיצו התלמידים, ראו כי העגלה מוקפת בעצי יער מכל צד, עד שלא ניתן היה להבין כיצד יכלה העגלה להיכנס אל אותו המקום דרך האילנות.
לא ידעו התלמידים מה לעשות, והמתינו עד שיקיץ רבם משנתו.
כשהקיץ, סיפרו התלמידים לרבם על מצבם.
מיד קרא ר' בונים בקול בפולנית: "סְטְרוֹז'!" – "שומר!"
קול נשמע: "קְטוֹ יִדְזֶ'ה?" – "מי הנוסע?"
– "בּוּנים הרוקח מפּשיסחָה" – השיב ר' בונים.
"ובכן, היזהר שלא תיסע שוב בדרך זו" – אמר הקול.
מיד נבקעה לפניהם דרך בין העצים, והם המשיכו בדרכם.