הצד השני של המיטה

בצעירותו, למד ר' הירש מרימנוב את מלאכת החייטות אצל חייט אחד. יחד עמו למד גם נער נוסף את המלאכה.
ברבות הימים נעשה אותו הנער חייט, ואילו ר' הירש הפך לרבי ששמו נודע בעולם.
כששמע החייט על כך, נסע אליו ואמר: "ודאי זוכר כבוד הרבי כי יחד למדנו חייטות, וכי אפילו ישנו במיטה אחת".
ענה לו ר' הירש: "אמנם כן. זוכר אני היטב כי ישנו במיטה אחד, אבל אני ישנתי על צד ימין ואתה על צד שמאל".