הסוכה שבכובע

פעם אחת, כאשר ישב הבעל שם טוב יחד עם תלמידיו בסוכתו, חייך לפתע ובת צחוק נראתה על פניו. כשראה כי תמהים התלמידים סיפר להם מה שאירע זה עתה:
"עגלון אחד נסע בדרך. רעב היה העגלון ולא מצא סוכה בה יוכל לאכול ולשבור את רעבונו. מה עשה? קרע את כובעו ועשה בו חור, את החור כיסה בענפים ובעלים כסכך, הניחו על ראשו ואכל. כך ישב לו תחת הסוכה שבנה בתוך כובעו. כשראו בשמים את מעשיו נעשה צחוק גדול ונתבטלו הרבה גזֵרות וצרות."