המרגלית

לפני שהתפרסם בעולם, היה רבי צבי מזידיטְשוֹב עני מאוד וביקש מהשם פרנסה.
לילה אחד כשקם כמנהגו בחצות הלילה לעבודת השם ראה אור גדול בביתו. בתחילה חשב כי פרצה שרֵפה, נחרד מאוד, ושפך הרבה מים כדי לכבות אותה, ואז הבין שלא מדובר באש אלא באבן חן גדולה מאוד. החביא ר' צבי את האבן ושלח לקרוא לסוחר אבנים טובות בשם ווֹלף דוֹבּרִישִים מהעיר דרוֹהוֹביץ' שהיה מבין גדול בעניינים אלה. כשהגיע הסוחר וראה את האבן אמר: "לאבן הזאת אין מחיר. אפילו בבית הקיסר ירום הודו אין כמוה, ורק בבית מלך רוסיה יש אבן שמזכירה אותה, אבל הרבה יותר קטנה. אם תמכור אותה, אתה ובניך ובני בניך תהיו גבירים גדולים כל חייכם."
אחרי זה הרהר הצדיק ואמר: "ריבונו של עולם, למה לי האבן הזאת, יכול להיות שהיא תזיק לי או לבני ביתי חלילה. תן לי בבקשה את אור התורה במקום האור הזה." אחרי שסיים את דבריו לקח את האבן אל הגינה ודרך עליה עד שנשברה והתפזרה לאלפי ניצוצות.