הלוואי ואהיה פרה

נושאים:

פעם אחת, לאחר תפילת מוסף של יום הכיפורים, אמר רבי נפתלי מרופשיץ:
"הלוואי ואתגלגל בפרה, ויהודי המשכים לקום לעבודת השם ימצוץ ממני מעט חלב וישתה בטרם יפנה לעבודתו ולתפילתו."