הייתי יפה

פעם אחת באה אישה לפני המגיד מקוז'ניץ ובכתה לפניו כי בעלה שונא אותה ואומר כי היא מכוערת.
"ואולי באמת מכוערת את?" שאל המגיד.
כששמעה זאת צעקה האישה במרירות: "אוי לי. הלא ביום חופתי הייתי נאה בעיניו, ואיך נעשיתי בעיניו שחורה וכעורה?" כששמע המגיד את דבריה, אמר: "ריבונו של עולם – כשנתת את התורה לעמך ישראל והם אמרו 'נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע' (שמות כד, ז), הלוא נקשרת עמם בקשרי חתונה. הלוא נאים היו בעיניך ובחרת בהם מכל האומות. וכיצד כעת מאסת בנו והפכנו מכוערים בעיניך? –
'צוּר יִשְׂרָאֵל, קוּמָה בְּעֶזְרַת יִשְׂרָאֵל' (מתוך התפילה)."