הוסף דעת ומכאוב

אמר חסיד אחד לרבי מקוֹצְק: "דברים רבים למדתי וידיעות רבות רכשתי. אולם ידיעות אלו אינן משמחות אותי, אלא מייסרות אותי ומכאיבות לי. אולי רצוי היה לי שלא אוסיף דעת, ולא יתקיים בי הפסוק 'יוֹסִיף דַּעַת יוֹסִיף מַכְאוֹב' (קהלת א, יח)".
ענה לו הרבי: "אדרבה – טוב שתוסיף דעת ושיכאב לך.
מי שכואב לו – עושה ואינו מתבטל. ואפילו הכאב בפני עצמו – טוב הוא"