הדרך היא הבית

נושאים:

הרבי מקוֹצְק הלך פעם בדרך לרבו עם חסיד נוסף. גשם כבד ירד.
אמר הרבי מקוצק לחברו: "הלוואי שיפסיק השם את הגשם."
ענה לו חברו: "בבית המקדש היה הכוהן הגדול מתפלל שלא תישמע תפילתם של עוברי דרכים המתפללים להפסקת הגשם שהעולם זקוק לו. ואתה מתפלל שייפסק הגשם – הרי זו תפילת עוברי דרכים."
ענה הרבי מקוצק: "אני אינני עובר דרכים. עובר דרכים הוא מי שהולך מעיר אחת לעיר אחרת שאליה הוא צריך להגיע. אני אינני עובר את הדרך כדי להגיע למקום אחר. הדרך היא המקום שלי."