גם השם יתברך יכול

מעשה באיש שמתנגד לחסידות ובאשתו שהיו חשוכי ילדים. והנה, כשהיו בערך בני חמישים נולד להם בן.
המגיד מקוֹז'ניץ הגיב על כך ואמר שטוב עשה השם יתברך שבירך אותם בילד, שהרי כבר שכחו בני האדם את השם יתברך. כשהם רוצים בנים או דברים אחרים, במקום לפנות אל הקדוש ברוך הוא, הם ממהרים אל הרבנים של החסידים – אל המגיד או אל החוזה מלובלין, והוסיף בדרך הלצה: "עכשיו הראה הקדוש ברוך הוא שגם הוא יכול…"