ברכתו של המגיד מטריסק

פעם אחת בא אדם אל רבי אברהם טבֶרסקי, "המגיד מטריסְק", כדי שיתפלל עליו. חשוך ילדים היה האיש, וקיווה כי תפילתו של הצדיק תסייע לו להיפקד בבן.
בבואו לעירו של המגיד מטריסק שהה תחילה באכסניה אחת. כששאל אותו בעל האכסניה על סיבת בואו, סיפר לו את צרתו.
ניחם אותו בעל האכסניה ואמר:
"התחזק באמונתך, כי גם אצלי היה מקרה דומה ונושעתי בזכות הצדיק." וכך סיפר:
"לפני שנים רבות בא המגיד מטריסק והתיישב בעירנו. באותם הימים אדם צעיר הייתי, מחסידיו של רבי שלום מבֶּעלז. ואולם, מעת שהגיע המגיד מטריסק אל מקומנו נקשרתי בו, ובכל שבת הייתי בא אל שולחן ה"טיש" שערך. גם כשהייתי נוסע אל רבי שבבעלז, הייתי תחילה בא אל המגיד ונפרד ממנו לפני צאתי לדרך.
גם אני חשוך בנים הייתי, ולא אחת ביקשתי מאת רבי שבבעלז שיתפלל עליי בעניין זה. פעם אחת הפצרתי בו וביקשתי: "אמור לי רבי אם יש לי תקווה. ואם לא – לא אכביד עליך עוד ולא אפציר בעניין זה." הביט בי ר' שלום מבעלז, נאנח ואמר: "דע לך, כי לצערי איני רואה שיש תקווה." אז נפרדתי מרבי בצער ונסעתי מר נפש אל ביתי.
כשבאה השבת, הלכתי כמנהגי אל שולחן הטיש של המגיד, וגם העמדתי בקבוק יין על שולחנו, כפי שנוהגים חסידים לעשות. במהלך הטיש נמזגו הכוסות ואני הושטתי את ידי בברכת "לחיים" אל המגיד. באותה השעה אמר לי: "מברך אני אותך בבנים טובים. השם יתברך יעזור שתזכה עוד השנה הזאת בבן."
עמדתי משתומם ונבוך. לבסוף העזתי וסיפרתי לו מה שאירע לי בבעלז. ענה המגיד ואמר: "אבל אני מברך אותך ומבטיח, כי בזו השנה תזכה בבן זכר, בעזרת השם."
שבת לאחר מכן נסעתי שוב אל ר' שלום מבעלז. כשבאתי לפניו שאל אותי: "הן רק לפני כשבוע היית כאן – מדוע מיהרת לשוב? הלוא אמרתי לך כי איני רואה תקווה שיהיו לך ילדים."
סיפרתי לו כי אחרת אמר לי המגיד מטריסק.
– "ומי הוא המגיד הזה?" שאל הרבי.
– "שמו הוא רבי אברהם, והוא בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל," עניתי.
אמר הרבי מבעלז: " איני מכיר אותו, וגם איני מחשיב אותו לרבי כלל."
כשבאתי שוב אל ביתי, הלכתי אל המגיד וסיפרתי לו מה אמר עליו ר' שלום מבעלז.
– "כשתפגוש שוב את רבך אמור לו," ביקש המגיד, "כי תמה אני כיצד יכול הוא לומר שאינני רבי. הלוא ראיתי אותו בראש השנה כשהוא יושב בהיכל שבעולמות העליונים, לבוש בלבושו של ירמיהו הנביא, וגם הוא ראה אותי באותו ההיכל."
שבתי ונסעתי אל בעלז ומסרתי לרבי שלום את דברי המגיד.
נרעש הרבי מבעלז ואמר: "אמת, אמת!" אחר כך הוסיף ואמר: "אם כך, שרבך ראה אותי בלבוש זה הלוא בוודאי שהוא רבי. בטוח אני כי ברכתו ותפילתו ייתנו פרי ואתה תזכה לבן, כפי שהבטיח לך."
כשסיים בעל האכסניה את סיפורו הצביע על הנער שעמד לידו – "זהו בני, והוא נולד בזכות תפילתו וברכתו של המגיד מטריסק. כעת יודע אתה מדוע אני בטוח שגם אתה תיוושע ותזכה לבן."
צדק בעל האכסניה, וגם אותו החסיד התברך וזכה ל"זרע של קַיַימָא", ולילדים טובים ובריאים.

קראו עוד