בראש השנה יכתבון

רבי לוי יצחק מברדיטשב היה נוהג לדבר בשבחם של ישראל, ולהראות את המעלה שיש בהם על פני שאר אומות העולם.
פעם אחת דרש ר' לוי יצחק את המילים שאומרים בימים הנוראים, בתפילת "ונתנה תוקף" – "בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה יִכָּתֵבוּן. וּבְיוֹם צוֹם כִּפּוּר יֵחָתֵמוּן. כַּמָּה יַעַבְרוּן וְכַמָּה יִבָּרֵאוּן. מִי יִחְיֶה וּמִי יָמוּת."
וכך אמר ר' לוי יצחק:
ריבונו של עולם, הבט על אומות העולם וראה – "בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה יִכָּתֵבוּן" – אפילו ביום ראש השנה הם כותבים כדרכם ביום חול, ומחללים את קדושת היום.
– "וּבְיוֹם צוֹם כִּפּוּר יֵחָתֵמוּן" – וגם ביום הקדוש, יום הכיפורים הם "חותמים", ומחללים את היום הקדוש.
– "כַּמָּה יַעַבְרוּן" – הם אינם מקפידים על האיסור של יחסי אישות שביום זה, וכמה מנשיהם מתעברות ביום הכיפורים.
– "וְכַמָּה יִבָּרֵאוּן" – כמה ממזרים ודאי נבראו על ידיהם ביום קדוש זה.
ולכן שואל אני אותך – "מִי יִחְיֶה וּמִי יָמוּת?" – בהשוואה לבני עמך, מי ראוי שיחיה ומי לא!