בין צדיקים לגזלנים

אדם אחד שאל את ר' נטע מחֶלֶם: "מדוע בדורות הראשונים היו הצדיקים מתבודדים ביער ובמדבריות ומסגפים את גופם, ואילו בימינו יושבים הצדיקים בדירות נאות ואוכלים ושותים כמו גבירים?"
השיב לו ר' נטע: "הכול בגלל הגזלנים. בדורות הראשונים היה הגזלן יושב ביער או במדבר, והיה חי חיי צער עד שהזדמן לפניו איזה אדם שיוכל לשדוד ולרצוח. באותם זמנים מוכרח היה גם הצדיק לשבת ביער ולחיות חיי דוחק.
אבל כיום גזלנים מתגוררים בדירות פאר שלקחו בהלוואה שלא על מנת להחזיר, ובשל כך גם הצדיקים גרים בדירה נאה ומרווחת. כי 'אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהִים' (קהלת ז, יד) – הצדיק והגזלן".