בגדיו מספרים גדולתו

אמר רבי שמחה בּוּנים מפְּשִׁיסְחָה: "לחוזה מלובלין היו חסידים גדולים וטובים ממני, אך אני הכרתי אותו טוב מהם. פעם אחת באתי לחדרו והוא לא היה שם, ושמעתי את קול בגדיו שצועקים את גדולתו."