אני ישן מהר

רבי יצחק מאיר מגור לא ישן יותר משעתיים ביממה. פעם אחת שאלה אותו אמו: "מדוע אתה ישן מעט כל כך?"
השיב לה רבי יצחק מאיר: "הלוא אביך אמר עלי שאני 'עילוּי'. בבתי המדרש 'עילוי' הוא כינוי לאדם שיכול ללמוד בשעתיים את מה שאחרים לומדים במשך יום שלם. ואם כך, 'עילוי' יכול גם לישון בשעתיים את מה שאחר ישן בלילה שלם."