אל תחמיר הרבה

פעם אחת ביקשו סוחרי יין מוורשה מרבי יחיאל מאלכסנדר, כי ייסע להונגריה כדי לבדוק את כשרותו של יין, שנאמר עליו כי אינו כשר כראוי.
בדרכו עבר ר' יחיאל בעיר צַאנְז וביקר בה את רבי חיים מצאנז. שוחח אתו ר' חיים על שליחותו ועל רבותיו מחסידות פשיסחה ואחר כך אמר: "כולנו עובדים אל אחד." וכשנפרד ממנו אמר: "אל תחמיר הרבה."
עוד סיפר, כיצד בצעירותו ביקר את רבי אברהם יהושע השל מאפטא. באותה העת הביאו שלושה סלים של יין משובח מכרמו של יהודי מארץ ישראל, והעמידו אותם על השולחן כדי שישתמש בהם הרבי.
שאל הרבי מאפטא את בנו, ר' יצחק מאיר השל: "בני, מה נשתה כשיכלה היין הזה?" ענה לו בנו: "נחזור ליין ששתינו עד כה."
אמר הרבי מאפטא: "אם כך, סלקו מכאן את היין הזה."