אין לי פנאי

רבי אלימלך מליז'נסק השתוקק מאוד לראות בעיניו את אברהם אבינו ולשמוע את דבריו. לשם כך צם לאורך שבוע שלם כמה פעמים.
לילה אחד נדמה היה לו בחלומו כי ראה את אברהם אבינו, וכמו כוכבים היו צוֹהֲרים ומאירים בראשו.
בחלומו רץ ר' אלימלך אחרי אברהם. אז אמר לו אברהם אבינו: "האם חושב אתה שיש לי פנאי אליך? האם סבור אתה שאני כמו אלימלך?"