אהבת עולם

פעם אחת שהה רב אחד עם רבי יהודה אריה אַלתֶר מגור, וכשנפרד ממנו אמר לו: "יהי רצון שתהיה בינינו, כדברי לשון התפילה, 'אַהֲבָה רַבָּה' היא אהבת הרבי." ענה לו רבי יהודה אריה: "זה לא מספיק, צריך להוסיף גם את הנוסח האחר של אותה תפילה: 'אַהֲבַת עולָם' – כלומר אהבת הציבור."