אהבה חדשה

פעם אחת שבת היהודי הקדוש מפשיסחה אצל המגיד מקוז'ניץ. בסעודת השבת שאל המגיד את האורח: "'הייליגֶר יוּד' – יהודי קדוש – אמור לי, מדוע אני מרגיש קדושה והארה יתרה דווקא ביום טוב שני של גלויות, המתקיים רק בחוץ לארץ?"
אמר היהודי הקדוש: "כך הדבר. כשהבעל מתקוטט עם אשתו ואחר כך מתפייס עמה, גדלה אהבתם."
כששמע זאת, נשק המגיד על מצחו של היהודי ואמר "החייתני".