פלך רייסן

החלטתם של החסידים לצאת למאבק כוחני במתנגדים לחסידות גורמת למות רבם.