זאסלב

איך נכנס הסוס למשאבה, ומה הקשר בין תאוות ממון לשיגעון?