תשובתך התקבלה

נושאים:

לילה אחד ישבו אצל רבי בּוּנים מפְּשיסחָה כמה מחסידיו ללמוד תורה. שאל אותם הרבי: "כיצד יכול אדם לדעת בימינו אם התכפרו עוונותיו?"
ענו לו התלמידים מה שענו, כל אחד לפי הבנתו.
לאחר ששמע את תשובות התלמידים חזר רבי בונים ואמר: "אם אדם שעשה תשובה אינו חוזר לחטוא לאחר שעשה תשובה, הרי זהו סימן שוודאי התכפר לו חטאו לגמרי. שהרי אלמלא התכפר לו חטאו, היה חוזר לסורו, ולכל הפחות הרהורים לחטוא היו לו…"