תקן אותי אם אני טועה

פעם אחת אמר רבי שמחה בונים מפשיסחה לבנו: "ראיתי בחזיוני כוהן אחד עומד מעליי."
הבין בנו כי בכך התכוון לרבי חנוך הניך, אחד מתלמידיו הצעירים, שהיה כוהן, והפך לימים להיות רבי חשוב.
שאל הבן את ר' חנוך הניך: "איזה מעשה עשית, שגרם לאבי לראות אותך כמי שעומד מעליו?"
ענה ר' חנוך הֶניך: "אני כוהן, ובעומדי לברך ברכת כוהנים בבית הכנסת עלה בדעתי – הלוא הרבי יודע לזהות על פי קולו של האדם את מחשבותיו והלכי רוחו. ועכשיו, אם ישמע הרבי את קולי ידע את כל הפגמים שבי. אחר כך אמרתי לעצמי – אדרבה, ידע הרבי את הפגמים שבי, וכך יסייע לי לתקן את דרכיי. כנראה שמחשבה זו היא שגרמה לרבי לראות אותי כאדם ראוי והגון."