תקיעת שופר בשמחה

פעם אחת בימי אלול סיפר רבי נחמן מברסלב חלום. בחלומו, השתוקק מאוד להיכנס אל איזה בית, כדי לשמוע שם קול שופר. והנה, עבר ר' נחמן ליד בית אחד, ושמע קול שמחה ושחוק רב. קולות של זמר ומחיאת כף וקפיצות של שמחה וריקודים נשמעו מתוך הבית. "לעצמי אמרתי," סיפר ר' נחמן, "לכאן בוודאי כדאי להיכנס לשמוע קול שופר."
והנה, פנה אדם אל ר' נחמן, והזכיר כי גם בספר שכתב ר' נחמן מופיע כי שופר הוא בבחינת מחיאת כפיים וריקודים (ליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, י). על כך נענע ר' נחמן בהסכמה בראשו.