תפילת השדה

פעם ביקר רב אחד את רבי חיים מצַאנז. והנה ראה, כי לפני שהחלה תפילת מנחה דיבר הרב עם כמה סוחרים בענייני תבואות השדה, ורק אחר כך התחיל להתפלל.
התפלא אותו הרב והרהר בלבו: "כיצד ייתכן שאדם צדיק כזה יעסוק בענייני חולין קודם התפילה?"
הרגיש ר' חיים בכך, ואמר לו: "יודע אתה כי בתורה נאמר על יצחק אבינו – 'וַיֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה' (בראשית כד, סג). יצחק, מי שתפילת מנחה מיוחסת לו, דיבר ושח גם הוא לפני תפילתו בענייני השדה. כך נוהג גם אני."