תפילה לחתול

פעם אחת סיפר רבי נחמן מבּרֶסלַב מעשה לבתו אדְל:
רבי מפורסם אחד התפלל תשע שנים בהתלהבות גדולה מאד. וכל כך למה? בגלל חתול שהיה מגרד ומקיש על דלתו. נדמה היה לאותו האיש שהחסידים הם הנדחפים מאחורי הדלת, עד שנודע לו שהיה זה החתול. התברר שאותו אדם התפלל לשם החתול, ולא לשם שמים.
השם יצילנו!