תבוטל הרבנות

במשך שנים ארוכות סירב רבי צדוק הכהן להפוך לרבי של חסידים.
בשנת תרמ"ח, לאחר פטירתו של חברו הנודע רבי לייבּלה איגֶר, החלו החסידים לבוא אליו, אך הוא סירב לבקשתם להיות להם לרבי. גם אשתו, חנה דבורה, אף שידעה כי אם ישמש בעלה כרבי ישתנה מצבם החומרי לטובה, סייעה לו בהחלטה זו, ואמרה: "אם תהיה לרבי יבטלו אותך מלימוד התורה."
למרות זאת, מעריציו רבו והלכו ולא הרפו ממנו, עד שבעל כורחו הפך לרבי.
באותם הימים אמר: "אם רשום אני בספרו של אדם הראשון בתור רבי, מה יכול אני לעשות. אך אם איני רשום בספר זה הריני מקווה כי בעזרת השם יתברך תבוטל ה'רבּיסְטוָוא' – הרבנות שלי במהרה."