שתייה מכפרת עוון

רבי לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב הסביר מדוע נוהגים החסידים לשתות "משקה" על כל דבר שקורה להם:
ידוע מה שאמרו חז"ל כי הקדוש ברוך הוא "מַעֲבִיר רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן" (תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף יז עמוד א), כלומר – אין הוא מחשיב את הפעם הראשונה שבה עבר האדם עבֵרה, אלא מוחל עליה ומעבירה מעל פניו.
וכיצד נוגע הדבר לשתיית "משקה"? לשם כך יש לזכור דבר הנוגע להלכות טומאה.
דברים שטומאתם חלשה, והם נקראים "שני לטומאה" הופכים ל"ראשון לטומאה" אם נגעו במשקה כל שהוא.
ואם כך הדבר ברור – כאשר נוגעות העבֵרות ב"משקה", הופכות הן ל"ראשונות" שעליהן הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח. ואם לא הבנתם – שתו עוד כוסית!