שערי תירוצים לא ננעלו

אדם אחד שוחח עם רבי מנחם מנדל מקוצק ותירץ לו תירוצים.
אמר לו הרבי מקוצק: "שערי תירוצים לא ננעלו. אדם יכול לתרץ תירוצים בפני ראש העיר, אבל איך אפשר לעשות את זה לפני אלוהים, שהוא בוחן כליות ולב ויודע מחשבות?!"